loader image

پشتیبانی

آموزش کار با بخش پشتیبانی در فروشگاه ساز بی تو سی فا

فهرست مطالب

تیکت های ارسالی

 

سوال ها یا درخواست خود را در بخش تیکت مطرح کنید.

 

موضوع: عنوان سوال را در فیلد وارد کنید.

بخش: واحد مربوطه برای پاسخگویی به سوالات را انتخاب نمایید.

اهمیت: درجه اهمیت تیکت را تعیین کنید.

 

ارسال از طریق: در زمان ارسال تیکت پشتیبانی از لیست ارسال از طریق یک گزینه از لیست هیچکدام/پیامک /ایمیل/پیامک و ایمیل کلیک نمایید تا به محض ارسال پاسخ کارشناس به تیکت شما، جواب کارشناس نیز از طریق گزینه ای که انتخاب کردید برای شما ارسال شود و شما از پاسخگویی به تیکت مطلع شوید.

 

 

توضیحات: سوال یا درخواست خود را به صورت کامل در این فیلد توضیح دهید.

فایل: در صورتی که فایل ضمیمه برای ارسال دارید، در این قسمت بارگذاری کنید.